Operacija PLM process optimization

 

Glavni namen operacije je natančen popis in optimizacija PLM procesa. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti podjetja, povečanje dodane vrednosti in prehod v (S)industrijo 4.0.

Za izvedbo operacije je predvidena finančna podpora v višini: 18.571,43 €

Kot rezultat operacije je bila izvedena informatizacija oddaje naročil, optimizacija procesa registracije, izboljšanje proizvodnega procesa in optimizacija nabavnega procesa.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««

www.eu-skladi.si