Operacija Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Vitafoods Europe 2021, trajanje od 4.10-8.10.2021, Geneva, Švica.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si

 

Operacija PLM process optimization

Glavni namen operacije je natančen popis in optimizacija PLM procesa. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti podjetja, povečanje dodane vrednosti in prehod v (S)industrijo 4.0.

Za izvedbo operacije je predvidena finančna podpora v višini: 18.571,43 €

Kot rezultat operacije je bila izvedena informatizacija oddaje naročil, optimizacija procesa registracije, izboljšanje proizvodnega procesa in optimizacija nabavnega procesa.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««

www.eu-skladi.si

Promocija na tujih trgih s pomočjo video vsebin in udeležbe na mednarodnem dogodku

Glavni namen operacije je generiranje visoko kakovostnih tujih leadov s pomočjo video vsebin in udeležbe na mednarodnem sejmu

Vrednost celotne operacije: 15.197,20 €

Višina subvencije: 9.982,00 €

Rezultati operacije: Z novimi video vsebinami si izboljšujemo svoj digitalni nastop na virtualnih sejmih, spletni strani, družbenih omrežjih itd.

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

www.eu-skladi.si

 

PharmaLinea © 2024